سفارش تبلیغ
صبا ویژن
ـ در سفارش به هشام : مبادا که حکمت را فرو افکنی و آن را نزد نادانان بنهی . [امام کاظم علیه السلام]

تصاویری از آبخیزداری ایران

ارسال‌کننده : گروه احیای طبیعت در : 94/6/23 9:42 صبح


آبخیزداری 1
آبخیزداری2
آبخیزداری3
آبخیزداری4
آبخیزداری5
آبخیزداری6
آبخیزداری7
آبخیزداری8کلمات کلیدی :

تصاویری از بیابانهای ایران

ارسال‌کننده : گروه احیای طبیعت در : 94/6/23 9:40 صبح

بیابان1
بیابان2
بیابان3

بیابان4
بیابان5
بیابان6
بیابان7
بیابان8
بیابان9
بیابان10
بیابان11
بیابان12
بیابان13
بیابان14
بیابان15

بیابان16
بیابان17
بیابان18کلمات کلیدی :

تصاویری از جنگلهای ایران

ارسال‌کننده : گروه احیای طبیعت در : 94/6/23 9:38 صبح

 
جنگل‌های هیرکانی 1
جنگل‌های هیرکانی 2
جنگل‌های هیرکانی 3
جنگل‌های هیرکانی 4
جنگل‌های هیرکانی 5
جنگل‌های ارسباران 1
جنگل‌های ارسباران 2
جنگل‌های زاگرس 1
جنگل‌های زاگرس 2
جنگل‌های زاگرس 3
جنگل‌های زاگرس 4
جنگل‌های ایران تورانی 1

جنگل‌های ایران تورانی 2
جنگل‌های ایران تورانی 3
جنگل‌های ایران تورانی 4
جنگل‌های مانگرو در خلیج فارس 1
جنگل‌های مانگرو در خلیج فارس 2
جنگل‌های مانگرو در خلیج فارس 3
جنگل‌های مانگرو در خلیج فارس 4
جنگل‌های مانگرو در خلیج فارس 5
جنگل‌های خلیج‌فارس-عمانی
جنگل‌های ارسباران 3
جنگل‌های ارسباران 4
1


2
3
4
5
6
7
8
9
10
   کلمات کلیدی :

هموطن گرامی، آیا میدانید بر اساس قانون آتش زدن عمدی جنگل 3 تا 10

ارسال‌کننده : گروه احیای طبیعت در : 94/6/23 9:23 صبح

هموطن گرامی، آیا می‌دانید بر اساس قانون آتش زدن عمدی جنگل 3 تا 10 سال حبس به همراه دارد.  |  هموطن گرامی آیا می‌دانید بر اساس قانون، آتش‌زدن تنه درختان جنگلی 3 تا 12 ماه حبس و پرداخت جریمه نقدی به همراه دارد.
کلمات کلیدی :

آتش سوزی جنگلهای ایلام

ارسال‌کننده : گروه احیای طبیعت در : 94/6/23 9:22 صبح

 
4
5
 
6
7
8
 
9

 

 
کلمات کلیدی :